GDP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

GDP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

GDP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมได้ยินบ่อย ๆ ในข่าวทีวีหลาย ๆ ช่อง มันสำคัญต่อคนทั่วไปหรือคนในชาตินั้น ๆ อย่างไร แล้วจีดีพีมันส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้าง รู้แล้วจะมีผลดี หรือผลเสียอะไรกับตัวเราบ้าง แล้วทำไมต้องรู้ ?

ทำความรู้จักกับค่า GDP แบบเข้าใจง่ายๆ

GDP (จีดีพี) ย่อมาจาก Gross Domestic Product (กรอส โดเมสติค โปรดัคท์) หมายถึง Gross (กรอส) = ผลรวม, Domestic (โดเมสติค) = ภายในประเทศ, Product (โปรดัคท์) = ผลิตภัณฑ์ ความหมายรวมคือ ผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ ซึ่งมันจะเป็นมูลค่าของบริการ และสินค้าขั้นท้ายที่สุดที่จะนำมานับคำนวณ หรือพูดง่าย ๆ ว่า การนับรายได้รวมทั้งหมดของประเทศที่หักรายจ่ายแล้วว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ โดยการคำนวณนี้มีสูตรที่ประกอบด้วยกัน 5 ส่วน คือ

  1. Consumption (C) คอนซัมป์ชั่น มีค่าเป็นบวก คือ ส่วนบริโภคของเอกชนทั้งหมด
  2. Investment (I) อินเวสต์เมนท์ มีค่าเป็นบวก คือ การลงทุนของเอกชนทั้งหมด
  3. Government Spending (G) โกเวิร์นเมนท์ สเป็นดิ้ง มีค่าเป็นบวก คือ มูลค่าการลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาล
  4. Export (X) เอ็กซ์พอร์ต มีค่าเป็นลบ คือ มูลค่าการส่งออก
  5. Import (M) อิมพอร์ต มีค่าเป็นลบ คือ มูลค่าการนำเข้า

โดยค่าจีดีพี มากน้อย หรือปัจจุบันเป็นค่าเท่าไหร่ จะคำนวณได้ว่า C+I+G+(X-M)= GDP เช่น 100+50+30+(90-60) ค่าGDP จึงเป็น 210 เป็นต้น แล้วสงสัยไหมว่าทำไม ต้องนำมา X มาลบ M  เหตุผลก็คือ X คือมูลค่าการส่งออก ซึ่งเป็นรายรับเข้าประเทศ แต่ M คือ มูลค่าการนำเข้า นับเป็นรายจ่ายที่ประเทศเราต้องเสียให้กับชาติอื่น เมื่อนำ X-M ก็จะได้ค่ารายได้สุทธินั้นเอง

ค่า GDP สำคัญยังไง

ค่าจีดีพี เป็นค่าที่ถูกนำมาใช้วัดการเจริญเติบโต ภาพรวมของเศรษฐกิจ หรือเม็ดเงินที่หมุนเวียนในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยกล่าวคือค่า GDP บ่งบอกถึงรายได้สุทธิ เงินหมุนเวียนของชาตินั้น ๆ ประมาณว่าประเทศไทยมีรายได้สุทธิของเดือน หรือของปีนั้นเป็นเท่าไหร่  ติดลบ หรือบวกเพิ่ม  แล้วค่าบวก ค่าลบนี้ ส่งผลอะไรต่อประเทศบ้างนั้น จะอธิบายต่อดังนี้

  • ค่า GDP เป็นค่าบวก จะแสดงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น มีเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น คนมีกำลังซื้อ และความต้องการซื้อ ต้องการใช้เงินที่มากขึ้น ผลก็คือ สินค้าเป็นที่ต้องการก็จะขายดีมากขึ้น ผู้ขายมีรายได้มากขึ้น เงินไปซื้อของลงทุนมากขึ้น เงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในตลาดต่อไปเรื่อย ๆ
  • ค่า GDP เป็นค่าลบ ก็จะตรงข้ามกันเลย คือแสดงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ลด หรือชะลอตัวลง เงินหมุนเวียนในประเทศลดลงขึ้น และความต้องการซื้อ ต้องการใช้เงินลดลง ผลก็คือ สินค้าไม่เป็นที่ต้องการ ผู้ขายมีรายได้ลดลง เงินไปซื้อของลงทุนก็ลดลง เงินที่จะหมุนเวียนอยู่ในตลาดก็ลดลงเป็นทอดทอดไปด้วย

แม้ว่า GDP จะนำมาเป็นตัววัดภาพรวมของเศรษฐกิจว่าดีหรือไม่ สถานการณ์เศรษฐกิจตอนนั้นเป็นอย่างไร แต่ค่านี้ก็ไม่สามารถบอกได้อย่างสมบูรณ์เพราะ ประเทศไทยเองวัดค่าจีดีพีจากข้อมูลการเก็บภาษีของกรมสรรพากรและธุรกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งประเทศเรานั้นมีอีกหลายธุรกิจที่ยังไม่เข้าระบบเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง รวมไปถึงการพวกธุรกรรมกระแสเงินสดที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบก็ยังไม่ได้ถูกรวมรวบเข้ามาคำนวณจีดีพีของประเทศด้วย